مدیر گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/10/26-10:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر نسترن ایزدی

ميزان تحصيلات

دکترای تخصصی سم شناسی

آدرس پست الکترونیک

izadi@med.mui.ac.ir

گرايش تحقيقاتي سم شناسی بالینی

سوابق اجرایی

مدیر گروه 

دبیر هیئت ممیزه دانشگاه

رئیس مرکز تحقیقات سم شناسی بالینی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir