مدیر گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/06-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر نسترن ایزدی

ميزان تحصيلات

دکترای تخصصی سم شناسی

آدرس پست الکترونیک

izadi@med.mui.ac.ir

گرايش تحقيقاتي سم شناسی بالینی

سوابق اجرایی

مدیر گروه 

دبیر هیئت ممیزه دانشگاه

معاون امور هیئت علمی و روابط بین الملل دانشکده پزشکی

رئیس مرکز تحقیقات سم شناسی بالینی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir