مدیر گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/29-17:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی فرزاد قشلاقی

ميزان تحصيلات

دکترای تخصصی پزشکی قانونی

آدرس پست الکترونیک

gheshlaghi@med.mui.ac.ir

گرايش تحقيقاتي substance abuse

سوابق اجرایی

رئیس بخش مسمومین

مدیر گروه مسمومین

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir