مدیر گروه زنان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/10/27-7:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی      دکتر فریبا بهنام فر     
میزان تحصیلات 

متخصص زنان و مامایی

فلوشیپ انکولوژی زنان

آدرس پست الکترونیک Behnamfar_fa@med.mui.ac.ir
گرایش تحقیقاتی انکولوژی زنان
سوابق اجرایی

مدیر گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 79 تا 87

رییس بخش زنان بیمارستان شهید بهشتی از سال 89 تا 92

عضو هیات بورد تخصصی زنان و مامایی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir