مدیر گروه زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-8:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دكتر مينو موحدي    
مقطع و رشته تحصيلي

متخصص زنان و مامایی

دوره كوتاه مدت پريناتولوژي

رايانامه  movahediminoo@med.mui.ac.ir
گرایش پژوهشي  پري ناتولوژي
پيشينه هاي اجرايي

دانشيار گروه زنان و مامايي

عضو هيات طراح آزمون صلاحيت باليني دانشگاه

رئيس بيمارستان شهيد بهشتي از سال 78 تا 81

عضوهيات رئيسه شوراي شهراصفهان

عضو مجمع زنان وزارت كشور

رئيس بخش نازايي بيمارستان شهيد بهشتي

مسئول درمانگاه قلب و حاملگي بيمارستان الزهرا

مسئول كارورزان گروه زنان و مامايي

مسئول كارآموزان گروه زنان

عضو هيات بورد پزشكي عمومي

تلفن تماس اداري 36201993

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir