مدیر گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/04-6:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی   سیدغفور موسوی        
مقطع و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی روانپزشکی
رایانامه: mousavi@med.mui.ac.ir
گرایش پژوهشی: Emergency Psychiatry
پیشینه های اجرایی

رئیس اورژانس روانپزشکی

مدیر برنامه دستیاری

معاون گروه

مدیر گروه

تلفن تماس اداری 32222475  031 32222127  داخلی 2316

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir