مدیر گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/02/31-10:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی   مجید برکتین    
مقطع و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی روانپزشکی
رایانامه: barekatain@med.mui.ac.ir
گرایش پژوهشی: Neuropsychiatry
پیشینه های اجرایی

رئیس اورژانس روانپزشکی

رئیس بخش روانپزشکی مردان

معاون گروه

مدیر گروه

تلفن تماس اداری 32222475  031 32222127  داخلی 2316

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir