مدیر گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/01/21-9:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی   سیدغفور موسوی        
میزان تحصیلات  دکترای تخصصی روانپزشکی
آدرس پست الکترونیک mousavi@med.mui.ac.ir
گرایش تحقیقاتی Emergency Psychiatry
سوابق اجرایی

رئیس اورژانس روانپزشکی

مدیر برنامه دستیاری

معاون گروه

مدیر گروه

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir