مدیر گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/31-4:52
Printer-friendly versionPDF version

نام و نام خانوادگی

دکتر رضا باقریان سراوردی

میزان تحصیلات

             دکترای تخصصی (PhD)       

آدرس پست الکترونیک

bagherian@med.mui.ac.ir
گرایش تحقیقاتی جنبه های روانشناختی بیماریهای جسمی

شماره تماس

03137928108

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir