مدیر گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/03-11:54
Printer-friendly versionPDF version

نام و نام خانوادگی

دکتر رضا باقریان سراوردی

 

میزان تحصیلات

دکترای روانشناسی سلامت

آدرس پست الکترونیک

bagherian@med.mui.ac.ir

گرایش تحقیقاتی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir