مدیر گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/07-9:43
Printer-friendly versionPDF version

نام و نام خانوادگی

 

 

میزان تحصیلات

 

آدرس پست الکترونیک

 

گرایش تحقیقاتی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir