مدیر گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/05-9:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر مهناز رعایایی 

ميزان تحصيلات

دکترای تخصصی رادیوانکولوژی

آدرس پست الکترونیک

roayaeimahnaz@gmail.com
گرايش تحقيقاتي تومورهای اپی تلیال

سوابق اجرایی

مدیر گروه - معاون گروه - مسئول سایت - دبیر پژوهشی - عضو هیئت بورد رادیوانکولوژی 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir