مدیر گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-5:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر حمید امامی 

ميزان تحصيلات

بورد تخصصی رشته رادیوانکولوژی 

آدرس پست الکترونیک

h_emami@med.mui.ac.ir
گرايش تحقياتي دستگاه و مجاری ادراری 

سوابق اجرایی

مدیر گروه رادیوتراپی ـ انکولوژی  

رئیس بیمارستان امید 

معاون درمان بیمارستان امید 

معاون درمان قرارگاه حمزه 

معاون درمان شبکه بهداشت شهرضا 

معاون درمان جهاد سازندگی 

عضو کمسیون پزشکی قانونی استان اصفهان 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir