مدیر گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/10/09-9:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر سیدمحمد سعادت نیا

مقطع و رشته

فلوشیپ  استروك و اینترویشنال نورورادیولوژی

رایانامه

mosaadatnia@yahoo.com
گرایش پژوهشی  استروك
پیشینه های  اجرایی مسئول امور دانشجويي- معاون مرکز تحقیقات - مدیر گروه

تلفن تماس

03136201286

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir