مدیر گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/08-7:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر سیدمحمد سعادت نیا

ميزان تحصيلات

فلوشیپ  استروك و اینترویشنال نورورادیولوژی

آدرس پست الکترونیک

mosaadatnia@yahoo.com
گرايش تحقيقاتي  استروك

سوابق اجرایی

مسئول امور دانشجويي- معاون مرکز تحقیقات

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir