مدیر گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/02-9:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی

دکترسید مرتضی حیدری

مقطع و رشته تحصیلی متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

رایانامه

m_heidari@med.mui.ac.ir
گرايش پژوهشی عوارض بعداز عمل جراحی

پیشینه های اجرایی

دبیر کمیته منتخب- عضو کمیته تخصصی هیأت ممیزه- مسئول هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی- رئیس بخش بیهوشی مراکز آموزشی درمانی فیض،کاشانی و الزهرا(س)- معاون گروه بیهوشی- مدیر گروه بیهوشی
تلفن تماس اداری 031-36201992  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir