مدیر گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-5:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی

دکترسید مرتضی حیدری

میزان تحصیلات متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

آدرس پست الکترونیک

m_heidari@med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي عوارض بعداز عمل جراحی

سوابق اجرایی

مدیر گروه بیهوشی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir