مدیر گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-10:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی

دکتر کامران منتظری

میزان تحصیلات متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

آدرس پست الکترونیک

montazeri@med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي بیهوشی در چشم پزشکی

سوابق اجرایی

معاون درمان دانشکده از سال 84 لغایت 92- معاون انتظامی،رئیس هیأت بدوی و عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی- رئیس انجمن بیهوشی استان اصفهان- مدیر گروه بیهوشی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir