مدیر گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/24-8:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دكتر حميد مزدك

میزان تحصیلات

دكتراي تخصصي

آدرس پست الکترونیک

mazdak@med.mui.ac.ir

گرایش تحقیقاتی

كانسر مثانه

سوابق اجرایی

مدير گروه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir