مدیر گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-8:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 


:نام ونام خانوادگی دکتر زهرا غیور نجف آبادی                                   
مقطع و رشته تحصیلی  دکترای تخصصی  انگل شناسی پزشکی
رایانامه : Ghayour@med.mui.ac.ir
گرایش تحقیقاتی 

مولکولار پارازیتولوژی

پیشینه های اجرایی

معاون پژوهشی  گروه انگل و قارچ شناسی   بمدت 5 سال

عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی

تلفن تماس اداری  37929171

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir