مدیر گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-7:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر مهدی مطیفی فرد

ميزان تحصيلات

متخصص ارتوپدی

آدرس پست الکترونیک

Motififard@med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي بيماريهاي‌ دژنراتيو مفاصل‌

سوابق اجرایی

رئيس بخش ارتوپدی بيمارستان آيت اله كاشاني  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir