مدیر گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/06/25-5:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر مهدی مطیفی فرد

مقطع و رشته تحصیلی

دکترای تخصصی ارتوپدی

رایانامه

Motififard@med.mui.ac.ir
گرايش پژوهشی بيماريهاي‌ دژنراتيو مفاصل‌

پیشینه های اجرایی

رئيس بخش ارتوپدی بيمارستان آيت اله كاشاني  

عضو هیأت مدیره انجمن ارتوپدی شاخه اصفهان

عضو کمیته طراجی سوالات آزمون های گواهینامه و دانشنامه تخصصی

تلفن تماس اداری 36202085

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir