مدیر گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-9:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر مهدی مطیفی فرد

ميزان تحصيلات

متخصص ارتوپدی

آدرس پست الکترونیک

Motififard@med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي بيماريهاي‌ دژنراتيو مفاصل‌

سوابق اجرایی

رئيس بخش ارتوپدی بيمارستان آيت اله كاشاني  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir