مدیر گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/01/21-9:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر مهدی مطیفی فرد

ميزان تحصيلات

متخصص ارتوپدی

آدرس پست الکترونیک

Motififard@med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي بيماريهاي‌ دژنراتيو مفاصل‌

سوابق اجرایی

رئيس بخش ارتوپدی بيمارستان آيت اله كاشاني  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir