مدیر گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/26-5:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر بهزاد شمس مورکانی

مقطع و رشته تحصیلی

 متخصص كودكان

رایانامه

shams@ med.mui.ac.ir
گرايش پژوهشی FTT

پیشینه های اجرایی

 مدير گروه اخلاق پزشكي

مدیر گروه کودکان

معاونت آموزشی دانشگاه و ...

تلفن تماس اداری 37928106  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir