مدیر گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-6:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دکتر بهزاد شمس مورکانی

ميزان تحصيلات

 متخصص كودكان

آدرس پست الکترونیک

shams@ med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي FTT

سوابق اجرایی

 مدير گروه اخلاق پزشكي

مدیر گروه کودکان

معاونت آموزشی دانشگاه و ...
 

 
 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir