مدیر گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/09/17-7:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

:نام ونام خانوادگی

دکتر محمد رضا شریفی

Prof. Mohammad Reza Sharifi

    
:میزان تحصیلات

 دکترای حرفه ای و دکتری تخصصی

M.D., Ph.D.

گروه آموزشی:

 فیزیولوژی

Physiology

: آدرس پست الكترونيكي   sharifi@med.mui.ac.ir
رتبه علمی:

استاد

Professor

سمت در گروه: مدیر گروه
علایق پژوهشی:  غدد درونریز
گرایش تحقیقاتی:  Neuroendocrine
تلفن دفتر:  37929180
مقالات منتشرشده:

PubMed

Scopus

Google Scholar English

Google Scholar Farsi

: سوابق اجرايي معاون آموزشی علوم پایه، معاون آموزشی پایه و بالینی، مدیر گروه

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir