مدیر (سرپرست) گروه پاتولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/08/07-11:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 
نام و نام خانوادگی دکتر حمید رحیمی

ميزان تحصيلات

فوق تخصص عفونی کودکان

آدرس پست الکترونیک

H_rahimi @ med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي عفونت هاي تنفسي فوقاني و تحتاني كودكان

سوابق اجرایی

قائم مقام رئیس دانشکده پزشکی در امور بالینی- مدير دستياري گروه- رئيس بخش فوق تخصصي عفونی - معاون تخصصی دانشکده پزشکی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir