مدیر روابط ین الملل و بین دانشگاهی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/15-13:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر صدیقه صابری
: میزان تحصیلات دکترای تحصصی انگل شناسی پزشکی
: آدرس پست الكترونيكي sedisaberi@yahoo.com
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir