مدیر امور تعهدات ، ضریب k و جذب هیات علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/15-13:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر شهناز رضوی      
: میزان تحصیلات دکترای تخصصی علوم تشریحی
: آدرس پست الكترونيكي  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir