مدیریت دیابت از منظر طب ایرانی از برنامه سیب سلامت اصفهان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/11-18:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مبحث مدیریت دیابت از منظر طب ایرانی از  برنامه سیب سلامت اصفهان با حضور جناب آقای دکتر محمد مظاهری در روز سه شنبه 97/4/12 ساعت 10 صبح

OG vocabulary: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir