مدیرگروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-10:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر شراره مقیم     
:میزان تحصیلات  PhD
گروه آموزشی:  میکروب شناسی و ویروس شناسی
: آدرس پست الكترونيكي  moghim@med.mui.ac.ir
رتبه علمی:  دانشیار
سمت در گروه:  مدیرگروه
علایق پژوهشی:  بیماری زایی ویروس ها، روش تشخیص آزمایشگاهی ویروسها، انهدام سلولهای سرطانی توسط ویروس ها
گرایش تحقیقاتی: Viral Molecular Genetics
تلفن دفتر:  37929013
مقالات منشرشده:  
: سوابق اجرايي

-معاون پژوهشی گروه

-نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده

-عضو کمیته نشر دانشکده پزشکی

-عضو شورای طرحهای علوم پایه پزشکی دانشگاه

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir