مدیرگروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-6:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دكتر محسن محموديه

ميزان تحصيلات

فلوشيپ لاپاراسكوپي

آدرس پست الکترونیک

mahmoudieh@med.mui.ac.ir
گرايش تحقيقاتي لاپاراسكوپي و چاقي

سوابق اجرایی

رئيس بخش لاپاراسكوپي

رئيس مركز تحقيقات كم تهاجمي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir