مدیرگروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/03/07-8:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتربهرام نصر اصفهانی     
:میزان تحصیلات  Ph.D
گروه آموزشی:  باکتری و ویروس شناسی پزشکی
: آدرس پست الكترونيكي  nasr@hlth.mui.ac.ir
رتبه علمی:  استاد
سمت در گروه:  مدیرگروه
گرایش تحقیقاتی: بررسی باکتریهای عفونت زا با استفاده از روش های مولکولار
تلفن دفتر:  37929093
مقالات منشرشده: http://isid.research.ac.ir/Bahram_NasrEsfahani
: سوابق اجرايي معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir