مدیرگروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/01/18-5:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر شراره مقیم     
:میزان تحصیلات  Ph.D
گروه آموزشی:  باکتری و ویروس شناسی پزشکی
: آدرس پست الكترونيكي  moghim@med.mui.ac.ir
رتبه علمی:  استاد
سمت در گروه:  مدیرگروه
گرایش تحقیقاتی:

Viral Molecular Genetics- بیماری زایی ویروس ها، روش تشخیص آزمایشگاهی ویروسها،

انهدام سلولهای سرطانی توسط ویروس ها

تلفن دفتر:  37929013
مقالات منشرشده: http://isid.research.ac.ir/Sharareh_Moghim 
: سوابق اجرايي

-معاون پژوهشی گروه

-نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده

-عضو کمیته نشر دانشکده پزشکی

-عضو شورای طرحهای علوم پایه پزشکی دانشگاه

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir