مدیرگروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/26-8:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

:نام ونام خانوادگی دکتر علیرضا عندلیب                                     
:میزان تحصیلات دکترای تخصصی  
گروه آموزشی: ایمنی شناسی
: آدرس پست الكترونيكي

andalib@med.mui.ac.ir

رتبه علمی: استاد
سمت در گروه: مدیر گروه
گرایش تحقیقاتی: ایمونوتراپی سرطان و ایمونوتراپی خانم های مبتلا به سقط مکرر جنینی
تلفن دفتر: 37929097
مقالات منتشرشده: cv
: سوابق اجرايي

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir