مدیرگروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-6:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

:نام ونام خانوادگی دکتر علیرضا عندلیب                                     
مقطع و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی  
: آدرس پست الكترونيكي

andalib@med.mui.ac.ir

گرایش پژوهشی: ایمونوتراپی سرطان و ایمونوتراپی خانم های مبتلا به سقط مکرر جنینی
تلفن تماس اداری: 37929097
مقالات منتشرشده: http://isid.research.ac.ir/Alireza_Andalib
: سوابق اجرايي

معاون پژوهشی گروه ایمنی شناسی

مدیریت گروه ایمنی شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir