مدیرگروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/07/27-8:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر احمدرضا زمانی   
: میزان تحصیلات  دکتری تخصصی
رتبه علمی استاد
گرایش تحقیقاتی مهارت های ارتباطی
: آدرس پست الكترونيكي  zamani@med.mui.ac.ir
سوابق اجرایی 17 سال
تلفن دفتر 7922542-2537

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir