مدیرعامل کانون فرهیختگان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/08/10-9:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 مدیرعامل کانون فرهیختگان

:نام ونام خانوادگی  دکتر بهجت السادات مویدی اصفهانی  
: میزان تحصیلات  گواهی برد  تخصص کلینیکال پاتولوژی
: آدرس پست الكترونيكي  moayedi@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي    

- رئیس آزمایشگاه بانک خون مرکز آموزشی درمانی امین

- مشاور علمی سازمان انتقال خون اصفهان

- عضو کمیته ارتقاء و کمیته تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- عضو شورای ارزشیابی مدارک پزشکی فارغ التحصیلان خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- عضو هیات ممتحنه بورد ایمونولوژی کمیته علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

- عضو هیات ممتحنه بورد خون شناسی و انتقال خون کمیته علوم پزشکی

- دبیر هیات ممتحنه بورد خون شناسی و انتقال خون کمیته علوم پزشکی

- معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- مدیر گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- عضو هیات مدیره، نایب رئیس و سرپرست کمیته دانشجوئی و دبیر خبرنامه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

- عضو هیات تحریریه مجله علمی ایمونولوژی و آلرژی

و .......

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir