مدارک لازم برای سفرهای علمی اساتید

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/13-15:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مدارک لازم برای سفرهای علمی اعضاء محترم هیئت علمی شامل شرکت در کنگره با درخواست هزینه؛ فقط حکم ماموریت بدون هزینه سفر، دوره مشاهده کری و فرصت مطالعاتی را در قسمت روابط بین الملل، فرم ها و دستورالعمل ها ملاحظه فرمایید

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir