مجموعه آیین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی سال 1400

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/12/04-5:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به منظور شفاف سازی چارچوب های قانونی و فرآیندهای اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، "پیش نویس شوه نامه اجرایی سال 1400" در وب سایت این معاونت (منوی اصلی، بخش شیوه نامه اجرایی) در دسترس قرار گرفته است. علاقمندان می توانند پیشنهادات اصلاحی خود را تا تاریخ 99/12/01 با ارسال نامه ای به آدرس researchmanager@mui.ac.ir و با عنوان "شیوه نامه" در اختیار این معاونت قرار دهند تا در شورای پژوهشی دانشگاه طرح و بررسی گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir