مجلات تخصصی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/15-8:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مجلات تخصصی کتابخانه گروه معارف اسلامی(بدون ثبت)

 

-فصلنامه علمی پژوهشی درحوزه انقلاب اسلامی (مطالعات انقلاب اسلامی)

 

- فصلنامه تخصصی قرآن و متون  اسلامی(مطالعات تفسیری)

 

- فصلنامه پژوهشی در اخلاق (پژوهشنامه اخلاق)

 

-فصلنامه پژوهشی  تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی(تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی)

 

-فصلنامه علمی پژوهشی در کلام و دین پژوهی(اندیشه نوین دینی)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir