ماه رجب ،ماه یگانه شدن با خدا برهمگان مبارک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/21-12:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در مورد عظمت و اهميت ماه رجب توجه كنيد به روايت مشهوری از پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) در كتب روايی ما از جمله در كتاب اقبال سيد بن طاووس در اعمال ماه رجب و يا در كتاب المراقبات مرحوم آيت الله ملكی تبريزی (ره)(۱) كه به حديث فرشته «داعی» مشهور است. آن روايت عبارت است از اين كه:
رُوی عن النَّبی (صلی الله علیه وآله): «انَّ اللهَ تَعالي نَصَبَ فِي السَّماءِ السّابِعَةِ، مَلِكاً يُقالُ لَهُ الدّاعِي»؛ يعنی خداوند يك ملكی در آسمان هفتم دارد كه اسم آن ملك «داعی» است. چرا جايگاه اين ملك آسمان هفتم است؟ چون آسمان هفتم مقام حقيقت محمّدی (صلی الله علیه وآله) است يعنی اين روايت بر مقام پيامبرآخرالزمان (صلی الله علیه وآله) منطبق است. بعد حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) می فرمايند: «فَاذا دَخَلَ شَهرُ رَجَب، يُنادي ذلِكَ المَلَكُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْهُ الَي الصَّباحِ» از سر شب تا صبح اين مَلَك ندا می كند. يعنی نوری از غيب هفتم عالم بر غيب جان شما ندا می كند- يك ارتباط پنهانی باطنی از ابطن عالم كه همان آسمان هفتم باشد و ديگر بالاتر از آن مرتبه ای نيست، ارتباطی از آن باطنی ترين حقايق، با بنيان وجود ما برقرار می شود. آری؛ خداوند آن ملك را مأمور كرده است كه در اين ماه با جان ما حرف هايی را بزند، كه عرض خواهيم كرد. خداوند به لطف و كرم خودش به ما كمك كند كه در اين ماه آن ندا را بشنويم، آری می شود شنيد. خودتان ملاحظه كنيد، در شروع ماه رجب گويا حال و هوای روحی
شما مستعد پذيرش الطاف خاصی شده است. پس معلوم است آن ندا چون نسيمی بر جان مسلمانان می وزد و پيامبر اكرم (ص) نيز اين نور را می بينند كه دارند از آن خبر می دهند و به ما توصيه می فرمايند: خود را برای پذيرش آن الطاف خاص آماده كنيد.
حتماً می دانيد كه ماه رجب قبل از اسلام هم مورد توجه بوده است. حضرت نوح (ع) در ماه رجب كشتی شان را حركت دادند، چون در چنين شرايطی اميد بيشترين لطف را داشتند. در تاريخ داريم كه خود اهل مكّه با اين كه مسلمان نبودند حرمت اين ماه را حفظ می كردند، چون رعايت حرمت ماه رجب و استفاده كردن از الطاف خاص خداوند در اين ماه در پيام ساير پيامبران (سلام الله عليهم) هم مطرح بوده است و اهل مكه در عين بت پرستی، تحت تأثير توصيه انبياء گذشته بوده اند.
اين مَلك «داعی» چه می گويد؟ ملاحظه كنيد اين انوار به قلب می خورد «طُوبي لِلذّاكِرينَ، طُوبي لِلطّائِعينَ» يعنی ملك می گويد، خوشا به حال آنهايی كه اهل ذكر حق هستند،
خوشا به حال آنهايی كه اهل اطاعت از حق هستند و لذا به جهت گفتار اين مَلك، علاقه ای به ذكر خدا و كششی به سوی اطاعت بيشتر در شما ايجاد می شود. مَلك می گويد:
ای ذاكران! مطيعان! مستغفران! مژده، مژده، بشارت، بشارت. «يقُولُ اللهُ تَعالي: انَا جَليسُ مَنْ جالَسَني»؛ اين ملك می گويد كه خدای تعالی می فرمايد: كسی كه با من بنشيند، من با او می نشينم، من همنشين كسی هستم كه با من همنشين شود. يعنی خداوند در اين ماه از طريق سروش ملكِ داعی، مخلوقش را به همنشينی با خودش دعوت می كند و برمی انگيزاند. و حتماً می دانيد با ذكر و ياد خدا ورعايت دقيق حرام و حلال حضرت حق است كه ما ياد خدا می كنيم و اين ها وسيله ای است كه آدم زمينه ای فراهم كند تا با خدا بنشيند. خداوند خبری را در اين ماهِ خاص به طالبان انس با حق می دهد كه بنده می تواند همنشينی خاص الهی را در اين ماه برای خود تهيه ببينيدو به واقع لطفی از اين بالاتر نيست، گفت:
اين كه بينی مرده وافسرده ای

زان بُوَدكه ترك سَروَركرده ای

 

می خواهند در اين ماه راه انس با حقّ را برای ما باز كنند. ديده ايد بعضی مواقع از بودن خودتان خسته شده ايد، دائماً حوصله تان سر می رود؟! اين به جهت قطع ارتباط باطنی قلب است با حق، حالا اگر انس با حق وارد زندگی و
جان تان شد و خداوند جليس شما شود، حوصله سررفتن برايتان معنی نمی دهد. چرا كه:
هر كه در خانه اش صنم دارد

گر نيايد برون چه غم دارد

ادامه سخن حضرت حق اين است:
«وَ مُطيعُ مَنْ اطاعَني»؛ الله اكبر! خيلی عجيب است، خداوند می فرمايد: در اين ماه بدانيد كه من اطاعت می كنم از كسی كه از من پيروی كند. ببينيد مشكل چقدر عجيب حل می شود. مگر ما گاهی نمی خواهيم از شرّ يك مشكل يا از يك فساد اخلاقی و از وسوسه های آزاردهنده، راحت شويم؟ می فرمايد: اين ماه آن زمانی است كه اگر ياد مرا در قلبت زنده كنی و از من اطاعت كنی، آن وقت هر چه بخواهی، من از تو اطاعت می كنم و هر چه بخواهی به تو

می دهم. يعنی از دريچه رجبی شدن، می شود حوائجی را كه خداوند حاضر و مايل است به ما بدهد، به ما بدهد. يعنی بنده رجبی، بنده ای است كه می تواند كاری كند كه حكم خدا با حكم خود آن بنده متّحد شود.
خداوند سخت عاشق بنده خودش است و به دنبال آن است كه بنده اش از او چيزی بخواهد تا درخواست آن بنده را اجابت كند. حالا در ماه رجب اين محبّت و عشق به بند گانش به اوج خود می رسد و لذا خودش در دهان بنده اش می گذارد كه من مطيع كسی هستم كه از من اطاعت كند، پس بنده عزيز من! يك قدم در راه بندگی من بردار، و بعد شروع كن از من چيز خواستن، من مطيع درخواست های تو هستم. اين سفره به صورت خاصّ آن در ماه رجب گسترده شده است و لذا بايد هنر استفاده كردنش را به دست آورد.

-استاد اصغر طاهرزاده- بخشی از کتاب ماه رجب ،ماه یگانه شدن با خدا

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir