پیوندهای مفید

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-18:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام پیوند آدرس درگاه
 مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها http://www.cdc.gov/ 
دفتر سازمان جهانی بهداشت http://www.who.int/en/
CID http://cid.oxfordjournals.org
NEJM http://www.nejm.org/
EASL http://www.easl.eu/
شبکه ی پزشکی مولکولی http://www.irmolmednet.ir/html/index.php
 مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری http://idrc.mui.ac.ir/
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی http://behdasht.gov.ir/
 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی http://www.hbi.ir/default.aspx?templateid=0

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir