پیوندهای مفید

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/24-21:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

آدرس سایت خلاصه ای از سایت
 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/  اين سايت اطلاعات بسيار مفيدي در مورد مطالب مختلف پزشكي در اختيار مخاطب و حتي افراد عادي جامعه قرار مي دهد.
 http://www.clinicaloptions.com/  اين سايت تازه ترين و كاملترين مطالب مربوط به بيماري ايدز و هپاتيت ويروسي و همچنين اسلايدهاي كاملي از اين بيماريها در اختيار دانشجويان، پزشكان و دستياران و متخصصين عفوني قرار مي دهد.
 http://www.cdc.gov/  اين سايت اطلاعات بسيار مفيدي در مورد بيماريها و راههاي كنترل آنها در اختيار كليه پزشكان قرار مي دهد.
 http://www.who.int/en/  اين سايت مربوط به سازمان جهاني بهداشت بوده و اطلاعات بسيار مفيدي در مورد بيماريهاي واگيردار در اختيار پزشكان قرار مي دهد.
http://cid.oxfordjournals.org سایت Clinical Infectious Diseases سخنگوی انجمن بیماریهای عفونی آمریکا است.
http://www.nejm.org/ سایت NEJM) New England Journal of Medicine)
http://www.who.int/collaboratingcentres/en سایت سازمان جهانی بهداشت (WHO)
http://www.easl.eu/ EASL
http://www.irmolmednet.ir/html/index.php  شبکه پزشکی مولکولی
http://medup.ir/uptodate/ Up To Date
 http://idrc.mui.ac.ir/ سایت مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
http://behdasht.gov.ir/ سایت وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی
http://edc.mui.ac.ir/ سایت مرکز مطالعات و توسعه ی اموزش پزشکی
http://www.hbi.ir/default.aspx?templateid=0 سایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir