پیوندهای مفید گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/08/10-8:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آدرس سایت خلاصه ای از سایت
https://www.clintox.org/ American Academy of Clinical Toxicology
http://www.irantox.net انجمن توکسیکولوژی ایران

http://www.chntox.org/enindex.asp

انجمن توکسیکولوژی کشور چین

http://www.ksot.co.kr

انجمن توکسیکولوژی کشور کره
http://www.jsot.jp/english انجمن توکسیکولوژی کشور ژاپن
http://www.twtoxicology.org.tw انجمن توکسیکولوژی کشور تایوان
http://www.thaitox.org/home.php انجمن توکسیکولوژی کشور تایلند
http://www.toxsg.org انجمن توکسیکولوژی کشور سنگاپور

http://www.emedicine.com.ezproxy.med.nyu.edu/index.html

Searchable database of extensive list of Pesticide Information Profiles.

HyperTox

 http://www.emedicine.com.ezproxy.med.nyu.edu/index.html

National Toxicology Program

 http://www.emedicine.com.ezproxy.med.nyu.edu/index.html

Clinical Pharmacology Online

http://www.emedicine.com.ezproxy.med.nyu.edu/index.html

Emedicine

http://www.medscape.com.ezproxy.med.nyu.edu/

Medscape

http://www.acmt.net/

American College of Medical Toxicology

http://www.eapcct.org/

European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists

 http://lmo.ir/

 

سازمان پزشكي قانوني كشور
 http://ijt.arakmu.ac.ir/

مجله سم شناسی و مسموميتهای ايران

Iranian Journal of Toxicology

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir