پیوندهای مفید گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/01/08-10:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آدرس سایت خلاصه ای از سایت
 

http://www.emedicine.com.ezproxy.med.nyu.edu/index.html

 

Searchable database of extensive list of Pesticide Information Profiles.

HyperTox

 http://www.emedicine.com.ezproxy.med.nyu.edu/index.html  

National Toxicology Program

 http://www.emedicine.com.ezproxy.med.nyu.edu/index.html  

Clinical Pharmacology Online

http://www.emedicine.com.ezproxy.med.nyu.edu/index.html

Emedicine

http://www.medscape.com.ezproxy.med.nyu.edu/

Medscape

http://www.acmt.net/

American College of Medical Toxicology

http://www.eapcct.org/

European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists

 http://lmo.ir/

 

 سازمان پزشكي قانوني كشور
 http://ijt.arakmu.ac.ir/  

مجله سم شناسی و مسموميتهای ايران

Iranian Journal of Toxicology

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir