پیوندهای مفید گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/09/11-10:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

آدرس سایت خلاصه ای از سایت
/vlab.mui.ac.ir آزمایشگاه مجازی انگل شناسی و قارچ شناسی
 med.mui.ac.ir/slide/parasitology/parasito.html  اسلایدهای متنوع قارچ و انگل شناسی
 www.hamtaraneh.com/linkdoni/link_redirect.php?id=128 دیکشنری انگلیسی به فارسی و بالعکس
 www.dmoz.org/Science/Biology/Mycology/ سایت جستجوی مقالات قارچ شناسی
 www.dmoz.org/Science/Biology/Microbiology/  سایت جستجوی مقالات وموضوعات میکروبشناسی
www.dmoz.org/Science/ سایت جستجوی مقالات و موضوعات علوم پایه و بالینی
www.cdc.gov/ncidod/dpd/parasites/ سایت انگل شناسی مرکز کنترل بیماریها CDC
www.libraries.psu.edu/lifesciences/kneebone/mycosite.htm سایت های قارچ شناسی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir