لینک ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-9:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آدرس سایت خلاصه ای از سایت
www.irsod.net/
Translate this page
انجمن پوست ايران
jdc.tums.ac.ir/
Translate this page
مجله جراحي پوست
MCGRAWHILLMEDICAL .COM كتاب درماتولوژي پرسرجري
JDC.TUMS.AC.IR پژوهشكده  بيماريهاي پوست وجذام
   

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir