لینک ها

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/11/06-8:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

آدرس سایت خلاصه ای از سایت
 www.bsrc.mui.ac.ir  مركز تحقيقات علوم رفتاري
www.isf-psychiatrist.com انجمن روانپزشكان ايران شاخه اصفهان 
 www.psrc.mui.ac.ir مركز تحقيقات اختلالات روانتني (سايكوسوماتيك) 
www.jrbs.ir  مجله تحقيقات علوم رفتاري 
http://nour.mui.ac.ir بیمارستان خورشید

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir