پیوندهای مفید گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/06/25-10:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام پیوند آدرس اینترنتی
12 سامانه پاسخگویی مراجعین اداره کل امور شاهد و ایثارگر شورای آموزش پزشکی http://cgme.behdasht.gov.ir
11 سامانه پاسخگویی مراجعین دبیرخانه شورای آموزش پزشکی http://mep.behdasht.gov.ir/vsa/s
10 سامانه پژوهشیار، سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه http://researches.mui.ac.ir
9 سامانه درخواست انتقال دستياران تخصصي http://specialisttransmition.behdasht.gov.ir
8 سامانه لاگ بوک دستیاران http://eportfolio.mui.ac.ir
7  انجمن علمي تخصصي طب اورژانس ايران http://www.isem.ir
6 مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور http://ems.behdasht.gov.ir/
5  Medical Books for free download www.mediebooks.com
4  medscape refrences.drugs,diseases and procedures http://emedicine.medscape.com
3 American journal of emergency medicine www.ajemjournal.com
2 online CPR training http://www.cprdude.com
1 online CPR learning www.learncpr.org/index.html

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir