پیوندهای مفید گروه بیماریهای کودکان

تاریخ ایجاد شنبه,1395/10/25-7:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آدرس سايت

خلاصه اي از سايت

http://www.irpediatrics.com/

انجمن پزشكان كودكان ايران

http://www.iaghcongress.org/

انجمن علمي گوارش و كبد ايران

http://www.ipsociety.ir/fa/

انجمن علمي عفوني كودكان ايران

http://pnrc.sbmu.ac.ir/

مركز تحقيقات اعصاب كودكان

http://www.isfahan-ia.com/

انجمن كودكان نقص ايمني

http://www.iranspn.com/

انجمن نفرولوژي كودكان ايران

http://www.pesiran.ir/

انجمن غدد  كودكان

http://www.ispc.ir/

انجمن قلب كودكان

http://www.iphos.ir/

انجمن خون و سرطان كودكان ايران

http://www.neonate.ir/

انجمن پزشكان نوزادان ايران

http://isiaonline.org/

انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir