پیوندهای مفید گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد جمعه,1397/11/26-10:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام پیوند آدرس درگاه
1 دانشکاه علوم پزشکی اصفهان https://mui.ac.ir

 
2 علم سنجی

 
http://isid.research.ac.ir/mui
 
3 پژوهشکده قلب و عروق http://icri.mui.ac.ir/

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir