لینک های گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/06/30-8:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام پیوند آدرس اینترنتی
11 سامانه پاسخگویی مراجعین اداره کل امور شاهد و ایثارگر شورای آموزش پزشکی http://cgme.behdasht.gov.ir
10 سامانه پاسخگویی مراجعین دبیرخانه شورای آموزش پزشکی http://mep.behdasht.gov.ir/vsa/s
9 سامانه پژوهشیار، سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه http://researches.mui.ac.ir
8 سامانه درخواست انتقال دستياران تخصصي http://specialisttransmition.behdasht.gov.ir
7 سامانه لاگ بوک دستیاران http://eportfolio.mui.ac.ir
6  انجمن جراحان ارتوپدي ايران  http://www.iranoa.org
5 انجمن جراحان ستون فقرات AO http://www.aospine.org
4  scoliosis research society http://www.srs.org
3  american academy of orthopedic surgeans http://www.aaos.org
2 north american spine society http://www.spine.org
1 سايت تخصصي زانو http://www.knee.ir

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir