لینک های گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/19-13:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

آدرس سایت خلاصه ای از سایت
 http://www.iranoa.org  انجمن جراحان ارتوپدي ايران
 http://www.aospine.org انجمن جراحان ستون فقرات AO
 http://www.srs.org  scoliosis research society
 http://www.aaos.org  american academy of orthopedic surgeans
http://www.spine.org north american spine society
http://www.knee.ir سايت تخصصي زانو

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir