لینک های گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/24-7:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

آدرس سایت خلاصه ای از سایت
http://researches.mui.ac.ir سامانه پژوهشیار، سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه
http://specialisttransmition.behdasht.gov.ir سامانه درخواست انتقال دستياران تخصصي
http://eportfolio.mui.ac.ir سامانه لاگ بوک دستیاران
 http://www.iranoa.org  انجمن جراحان ارتوپدي ايران
 http://www.aospine.org انجمن جراحان ستون فقرات AO
 http://www.srs.org  scoliosis research society
 http://www.aaos.org  american academy of orthopedic surgeans
http://www.spine.org north american spine society
http://www.knee.ir سايت تخصصي زانو

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir