لینک های مفید

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/12-17:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آدرس سایت خلاصه ای از سایت
 http://www.who.org/  دفتر سازمان بهداشت جهانی
 http://www.cdc.gov  مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها
 http://www.NIH.gov  آژانس ملی تحقیقات پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir/ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
http://www.icpma.ir انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm سرویس طب پیشگیری آمریکا
http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/ctfphc-gecssp-eng.php سرویس طب پیشگیری کانادا
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/

کارگروه خدمات پیشگیری آمریکا

(US Preventive Service Task force)

http://www.thecommunityguide.org/
 Guide to community preventive services
http://www.ahrq.gov/

Agency For Healthcare Research And Quality

http://www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=156&catid=64
کتابخانه الکترونیک وزارت بهداشت

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir