لینک های مفید

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/06/04-6:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

آدرس سایت خلاصه ای از سایت
 سایت پژوهشیار  سایت مربوط به ارسال و پیگیری پورپوزالهای طرحهای پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
   
   

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir