لینک های مرتبط

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/11/13-11:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آدرس سایت خلاصه ای از سایت
   

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir