لینک های مرتبط

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/17-9:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آدرس سایت خلاصه ای از سایت
black list شناسایی مجلات غیر معتبر
http://fa.ircT.ir مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir