لیست کتب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/21-13:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

لیست عناوین کتب های دریافتی در دفتر کمیته تخصصی نشر پایه سلامت

1 -کتاب  اسپرم از هنگام تشکیل تا لقاح - خانم دکتر شهناز رضوی

2 - ترجمه  روش های آماری مرسوم در تحقیق های بالینی با مثال SAS -دکتر ایرج کاظمی

3- ترجمه میکروب های گمشده - خانم دکتر اسفندیاری

4 -کتاب تعیین حجم نمونه با استفاده از نرم افزار IBM SPSS SAMPLE POWER- دکتر محمد محمدی

5 - ترجمه تعیین حجم نمونه در مطالعات بالینی -دکتر آوات فیضی

6 کتاب روش های جدا سازی سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت انسانی - دکتر شقایق حق جو

7 - کتاب تغذیه و سیستم ایمنی - دکتر ناهید اسکندری

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir