لیست کتب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/06-6:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

لیست عناوین کتب های دریافتی در دفتر کمیته تخصصی نشر پایه سلامت

1 - کتاب  اسپرم از هنگام تشکیل تا لقاح - خانم دکتر شهناز رضوی - ( تصویب برای چاپ )

2 - ترجمه  روش های آماری مرسوم در تحقیق های بالینی با مثال SAS - دکتر ایرج کاظمی - ( عدم تصویب برای چاپ)

3- ترجمه میکروب های گمشده - خانم دکتر اسفندیاری - ( تصویب برای چاپ)

4 -کتاب تعیین حجم نمونه با استفاده از نرم افزار IBM SPSS SAMPLE POWER- دکتر محمد محمدی ( عدم صلاحیت چاپ)

5 - ترجمه تعیین حجم نمونه در مطالعات بالینی - دکتر آوات فیضی - ( تصویب برای چاپ)

6 - کتاب روش های جدا سازی سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت انسانی - دکتر شقایق حق جو

7 - کتاب تغذیه و سیستم ایمنی - دکتر ناهید اسکندری - ( تصویب برای چاپ)

8- کتاب توکسوپلاسما و توکسوپلاسموز - دکتر عباسعلی اسکندریان - (در حال بررسی )

9- تنظیم بیان ژنتیکی توکسین های باکتریایی و روش های درمانی بر پایه توکسین - دکتر جمشید فقری (تصویب برای چاپ)

9 - فعالیت ورزشی،پیشگیری و سلامت - دکتر پریوش شکرچی زاده (عدم صلاحیت چاپ)

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir