لیست کتب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-11:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

لیست عناوین کتب های دریافتی در دفتر کمیته تخصصی نشر بالینی سلامت

 1 - کتاب بازتوانی قلبی تالیف خانم مرضیه سعیدی -

 2 - کتاب پروژه بدن ترجمه خانم ها  : دکتر فاطمه بهرامی و راحله سبوحی -

 3 - کتاب ارتباط با سالمندان در نظام سلامت  : تالیف خانم مولوی - دکتر موسی علوی -

4 - کتاب راهنمای آموزش به بیماران همودیالیز:  دکتر مژگان مرتضوی -

5-راهنمای مراقبت بالینی کودکان :خانم زینب همتی

6-حرکت شناسی و یو مکانیک مجموعه پا و مچ پا :خانم مهسا کاویانی

7-مراقبت از زخم ترجمه خانم صدیقه فرضی

8-ثبت و گزارش دهی در پرستاری -تالیف : خانم صدیقه فرضی

9-راهنمای آموزش همگانی استفاده از تجهیزات پزشکی :آقای اکبر شهبازی

10-فیزیک دندانپزشکی تالیف اقای دکتر شانئی

11-دیابت وبیهوشی تالیف خانم فرانک صالحی

12-روش های نوین درمان زخم :اقای دکتر محمد نیلفروش زاده

13-توانبخشی گفتار و زبان در اسیب دیدگی شنیداری تالیف اقای شفیعی

14-استفاده ایمن از مواد حاجب در رادیولوژی خانم دکتر شایگان فر

15-کار ازمایی بالینی و نمونه گیری در علوم پزشکی اقای سجاد ابراهیمی

16-ارتقا فعالیت فیزیکی در گروه سنی 5 تا 18 سال اقای سید محمد مرندی

17-کارگاه اموزشی ارتقا فعالیت فیزیکی در گروه سنی 5 تا 18 سال اقای مرندی

18-کارنامه عملکرد بالینی کارشناسان تطاق عمل خانم دکتر اعرابی

19-کاربرد رویکرد شناختی رفتاری در درمان لکنت اقای بیژن شفیعی

20-روش های درمان زخم -تالیف دکتر نیلفروش زاده

21-الکترو کاردیو گرام به روش آسان - ترجمه دکتر ریحانه زوار

22-تهویه مکانیکی غیر تهاجمی و اکسیژن درمانی به زبان ساده - دکتر رامین

23 - ورزش راهکاری برای مقابله با سالمندی - دکتر جاوید مستمند

24- اورژانس روانپزشکی برای دستیاران روانپزشکی - دکتر سید غفور موسوی

25- حمایت تنفسی در بخش مراقبت های ویژه - دکتر احمد نیک یزدان 

26- کم خونی ،فقر آهن در کودکان - دکتر ناهید رییسی

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir