لیست دروس پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/06/13-8:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام درس
پزشکی 

 

(طرح درس نيمسال اول سال تحصيلي 95-96

گروه آموزشي : ايمونولوژي                                                                شماره درس : 132401 گروه 01

عنوان درس : ایمنی شناسی نظری پزشکی                                                زمان برگزاري : شنبه‌10-8 و دوشنبه  ساعت 9-8

مسئول درس :  دکتر فرشته صاحب فصول                                            تعداد دانشجويان :  150 نفر            

همکار: آقای دکتر رضایی-خانم دکتراسمعیلی- خانم دکتر اسکندری                       محل برگزاري :  كلاس 34 پزشکی                         

تعداد واحد :  2.5 واحد   

هدف كلي: آشنا یی کامل با سیتم ایمنی بدن وارتباط آن در تشخیص بیماری های ایمونولوژیک و سایر بیماری های وابسته

Learning outcomes: ـ دانشجو بايد با سیستم ایمنی بدن آشنا شده باشد

ـ دانشجو بايد نقش سیستم ایمنی در سلامتی، چگونگی عملکرد آن و اجزاء مختلف آن را بداند

ـ دانشجو بايد از نقش سیتم ایمنی در بیماریزایی بیماری های مختلف ازجمله سرطان،بیماری های خودایمنی، نقص ایمنی،آلرژیک،پیوندو عفونت ها اطلاع داشته باشد

دانشجو بايد از نقش سیستم ایمنی در تشخیص بیماری های ایمونولوژیک اطلاع داشته باشد

 

تاریخ

 

عنوان درس

نام مدرس

22/6/95

دوشنبه

تاریخچه ایمونولوژی، جایگاه دانش ایمنی در پزشکی

دکتر رضایی

27/6/95

شنبه

ایمنی طبیعی و اکتسابی وتفاوت بین آنها-انواع پاسخ های ایمنی و مکانیسم های مربوطه

دکتر رضایی

29/6/95

دوشنبه

اعضای لنفاوی مرکزی - محیطی

دکتر رضایی

3/7/95

شنبه

آنتی ژن ها-هاپتن ها – آیمونوژن- اپی توپ و سور آنتیژن ها

دکتر رضایی

5/7/95

دوشنبه

ایمونوگلبولین ها ، طبقه بندی آنها، ساختمان اولیه ملکول ایمونوگلبولین ها

دکتر رضایی

10/7/95

شنبه

خواص بیولوژیک ایمونوگلبولین ها،مکانیسم پیدایش آنها، زیر کلاس های ایمونوگلبولین ها

دکتر رضایی

12/7/95

دوشنبه

کمپلمان، تقسیم بندی و نامگذاری اجزاء آن، فعالیت های اصلی کمپلمان

دکتر صاحب فصول

17/7/95

شنبه

مسیرهای فعالیت کمپلمان] فعالیت بیولوژیک کمپلمان ونقایص آن

دکتر صاحب فصول

19/7/95

دوشنبه

فاگوسیتوزو چگونگی آن، نقص عمل فاگوسیتوز

دکتر صاحب فصول

24/7/95

شنبه

ساختمان و عملکرد سلول های ایمنی، DC , NK و ....

دکتراسمعیلی

26/7/95

دوشنبه

ساختمان و عملکرد لنفوسیت های T , B و رسپتورهای مربوطه

دکتراسمعیلی

1/8/95

شنبه

سیتوکاین ها ، طبقه بندی ، ویژگی های ایمونولوژیک آنها

دکتراسمعیلی

3/8/95

دوشنبه

واکنش های ازدیاد حساسیت نوع یک

دکتر اسکندری

8/8/945

شنبه

واکنش های ازدیاد حساسیت نوع دو

دکتر اسکندری

10/8/95

دوشنبه

واکنش های ازدیاد حساسیت نوع سه و چهار

دکتر اسکندری

15/8/95

شنبه

ایمونولوژی سرطان شامل ایمنی در برابر تومرها با بهره گیری از لنفوسیت های T،NK ، ماکروفاژها و آنتی بادی ها- مکانیسم های فرار تومور از سیستم ایمنی

دکتر رضایی

17/8/95

دوشنبه

تومر مارکرها- درمان سرطان ها با استفاده از سیستم ایمنی (ایمونوتراپی)

دکتر رضایی

 

 

امتحان ميان ترم

 

+

شنبه

ساختمان آنیتژن های MHC کلاسI و II- پردازش آنتیژن ها و چگونگی ارتباط MHC

دکتر صاحب فصول

24/8/95

دوشنبه

مکانیسم پیوند بافت و انواع دفع پیوند

دکتر صاحب فصول

29/8/95

شنبه

انواع واکنش های ایمنی در برابر باکتری ها -ویروس ها- انگل ها و قارچ ها

دکتر اسکندری

1/9/95

دوشنبه

مکانیسم های تحمل ایمونولوژیک و  چگونگی ایجاد بیماری های خودایمنی

دکتر صاحب فصول

6/9/95

شنبه

نقص ایمنی لنفوسیت B

دکتر اسکندری

8/9/95

دوشنبه

نقص ایمنی لنفوسیت T

دکتر اسکندری

13/9/95

شنبه

واکسیناسیون – انواع واکسن ها

دکتر اسکندری

15/9/95

دوشنبه

ایمونولوژی دستگاه گوارش و معرفی اعضاء ونسوج لنفاوی وابسته فنوتیپ و عملکرد سلول های ایمنی داخل بافت های اپی تلیوم و لامینا روپریای روده کوچک

دکتر اسکندری

20/9/95

شنبه

سندرم نقص ایمنی اکتسابی (HIV)  - ایدز

دکتر رضایی

22/9/95

دوشنبه

سندرم نقص ایمنی اکتسابی شامل راه ای انتقال ، درمان و تولید واکسن

دکتراسمعیلی

27/9/95

شنبه

تعطیل رسمی(ولادت حضرت رسول علیه السلام)

 

29/9/95

دوشنبه

آنتی ژن های گروه خونی ABO

دکتر صاحب فصول

4/10/95

شنبه

آنتی ژن های گروه خونی RH و سایر گروه های خونی

دکتر صاحب فصول

6/10/95

دوشنبه

بیماری همولیتیک نوزادان ، پیشگیری و درمان

دکتر صاحب فصول

11/10/95

شنبه

فراورده های سلولی و پلاسمایی خون  کاربرد آنها در انتقال  خو ن

دکتر صاحب فصول

13/10/95

دوشنبه

واکنش های نامطلوب انتقال خون

دکتر صاحب فصول

 

پایان کلاس ها: 15/10/95

تاريخ امتحان ميان ترم :                                                           تاريخ امتحان پايان ترم :

نوع ارزشيابي :  سئوالات بصورت تستي چهارجوابي است. 6 نمره امتحان بين ترم و 12 نمره امتحان پايان ترم و 2 نمره کوئیز

منابع : مبانی ایمونولوژی(نویسنده: دکتر رضا فرید حسینی ، انتشارات آستان قدس رضوی، آخرین چاپ 1393)

توضيحات :  حضور در تمام کلاس های درس الزامی است و به ازاي هر جلسه غيبت غیر موجه يك نمره كسر خواهد شد.


(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir