قلب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/03/15-10:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

شنبه تا چهارشنبه

 

9-12

 

سی سی یو- بخش قلب  اورژانس

درمانگاه مادر باردار

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

یک شنبه

 

8-12

 

 

درمانگاه

درمانگاه

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

شنبه تا چهارشنبه

 

9-12

 

درمانگاه آموزشی

آنژیوگرافی

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

شنبه تا پنج شنبه

8-13

بخش آنژیوگرافی

گزارش صبحگاهی

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

شنبه تا سه شنبه

 

7:30-8:30

 

کلاس درس

ژورنال کلاب

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

دوشنبه

12-13

 

 

کلاس درس

کنفرانس هفتگی

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

پنج شنبه

 

7:30-9

 

 

کلاس درس- سالن کنفرانس مطهری

مشاوره و اکو

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

شنبه تا پنج شنبه

 

8-12

 

واحد مشاوره و اکو

واحد اکو و مشاوره قلبو مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) شنبه تا چهارشنبه 8-12 درمانگاه-دی کلینیک قبل از عمل
سی سی یو آنژیوگرافیس مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و چمران یک شنبه و سه شنبه 12-17 واحد سی تی مولتی اسلایس
  قابل ذکر است با توجه به بحران کرونا در گروه داخلی گزارش صبحگاهی برگزار نمی شود      

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir