قلب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-9:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1 امیررضا سجادیه خواجویی http://isid.research.ac.ir/Amirreza_SajjadiehKhajouei
2 پروین بهرامی http://isid.research.ac.ir/Parvin_Bahrami
3 علی رضا نعمت اللهی http://isid.research.ac.ir/Alireza_Nematollahi

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir