قلب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/28-6:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
امیررضا سجادیه خواجویی http://isid.research.ac.ir/Amirreza_SajjadiehKhajouei
پروین بهرامی http://isid.research.ac.ir/Parvin_Bahrami  
علی رضا نعمت اللهی http://isid.research.ac.ir/Alireza_Nematollahi

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir