قلب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-12:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
دكتر شيما سرفرازي مقدم 1396 sh.sarfarazi@gmail.com
دكتر داود رمضاني نژاد 1396 ramezani.davood.dr@gmail.com
دكتر علي صادقي 1395 Dr.Lotfabadi@yahoo.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir