قلب

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/14-5:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
دکتر آزاده اثنی عشری 1398 a_esnaashari102@yahoo.com
دكتر نرگس نواب فر 1397 nargesnavabfar@yahoo.com
دكتر هاجر نورمحمدي 1397 hnourmohamadi62@gmail.com
دكتر شيما سرفرازي مقدم 1396 sh.sarfarazi@gmail.com
دكتر داود رمضاني نژاد 1396 ramezani.davood.dr@gmail.com
دكتر علي صادقي 1395 Dr.Lotfabadi@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir