قلب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/07-10:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
دكتر شيما سرفرازي مقدم 1396 sh.sarfarazi@gmail.com
دكتر داود رمضاني نژاد 1396  
دكتر علي صادقي 1395 Dr.Lotfabadi@yahoo.com
دكتر محمد شجاع 1393  
 دكتر محسن حسين زاده  1393 drmhz.ped@gmail.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir