قلب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/06-10:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
دكتر علي صادقي 1395 Dr.Lotfabadi@yahoo.com
 دكتر محمد شجاع  1393 mshoja84@yahoo.com
 دكتر محسن حسين زاده  1393 drmhz.ped@gmail.com
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir