قلب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/12/06-10:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
1 دکتر مصطفی آرزو 1399  
2 دکتر مهدیه ساویز 1399 drsaviz92@gmail.com
3 دکتر آزاده اثنی عشری 1398 a_esnaashari102@yahoo.com
4 دكتر نرگس نواب فر 1397 nargesnavabfar@yahoo.com
5 دكتر هاجر نورمحمدي 1397 hnourmohamadi62@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir