قسمتهای اداری آموزش

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/07/21-9:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اداره خدمات آموزشی دانشکده پزشکی

1- در سال 1363 تشکیل گردیده است. 2- دانشجویان تحت پوشش این اداره شامل 1- دانشجویان رشته پزشکی و دانشجویان مقاطع Ph.D و کارشناسی ارشد و دانشجویان مقاطع کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی و دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری و رادیولوژی می باشد. 3- این اداره به واحد های زیر تقسیم شده است.

نام واحد مسوول شماره تلفن
 رئیس اداره خدمات آموزشی  آقای مهندس فروزنده  37929066
 مسؤل سایت خدمات آموزشی و کارشناس icm آقای شیریان  37929052
 واحد آموزش کارآموزی  خانم امامی 37929020
 کمک کارشناس واحد کارآموزی  آقای امیر دهقان  37929020
مسئول واحد امتحانات آقای قدرت الله محسنی پور  37929053
مسئول امور دفتری و بایگانی آقای خدایی  37929053
واحد خدمات ماشینی و اپراتوری خانم خلیقی 37929044
واحد ماشین نویسی خانم عیدیوند 37929124
مسئول علوم پایه آقای مرتضی محسنی پور 37929052
واحد کارورزی آقای اله وردی 37929071
واحد Icm آقای سلیمی 37929112

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir