قابلیت های پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/06/15-8:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام آزمایشگاه تجهیزات و قابلیتهای پژوهشی
آزمایشگاه عمومی جهت آموزش عملی فیزیولوژی به دانشجویان گروههای پزشکی و پیراپزشکی
آزمایشگاه اعصاب

بساط الکتروفیزیولوژی جهت ثبت فعالیتهای الکتریکی از مغز و اعصاب از سطح مغز (EEG)، پتانسیل های میدانی هسته های مغزی، پتانسیل های میدانی سیناپسی خارج سلولی شامل LTP، fEPSP و زوج تحریک تسهیلی/مهاری

آزماشگاه اعصاب

بساط الکتروفیزیولوژی جهت ثبت خارج سلولی از تک سلول Single unit recordings

آزمایشگاه اعصاب اندازه گیری نوروترانسمیتر های مغز (روش میکرو دیالیز و HPLC)
 آزمایشگاه اعصاب ماز آبی موریس (MWM) جهت بررسی حافظه و یادگیری فضایی در موش سوری و رات
آزمایشگاه اعصاب یادگیری اجتنابی غیر فعال (PAL)
آزمایشگاه اعصاب ترجیح مکانی شرطی شده (CPP)
آزمایشگاه اعصاب

بررسی مکانیسم های فیزیولوژیک و فارماکولوژیک اعتیاد به مواد مخدر در حیوانات آزمایشگاهی و تأثیر آن بر سیستم اعصاب، Self administration جهت بررسی اثرات اعتیاد

آزمایشگاه اعصاب تردمیل حیوانی، جهت بررسی اثرات ورزش
آزمایشگاه اعصاب ایجاد مدل های حیوانی ایسکمی دایمی و رپرفیوژن موقتی مغز و Stroke
آزمایشگاه اعصاب set up ایجاد استرس و بررسی اضطراب، جهت بررسی اثرات فیزیولوژیک و فارماکولوژیک
آزمایشگاه اعصاب ایجاد و مطالعه مدلهای مختلف بیماریها در جوندگان (آلزایمر، پارکینسون، دیابت و ...)
آزمایشگاه اعصاب امکانات جهت مطالعه حیوانی بر روی خواب و امکانات مطالعات بافت شناسی
آزمایشگاه کلیه اندازه گیری مستقیم فشار خون
آزمایشگاه کلیه اندازه گیری مستقیم جریان خون در شریانهای اصلی با استفاده از لیزر داپلر
آزمایشگاه کلیه اندازه گیری شاخص های مایعات بدن (اسمولاریته، فشار اسمزی-کلوئیدی)
آزمایشگاه کلیه اندازه گیری بیومارکرها در پلاسما و ادرار با استفاده از کیت های الیزا
آزمایشگاه کلیه ایجاد و مطالعه روی مدل ایسکمی رپرفیوژن موقت در کلیه
آزمایشگاه قلب و عروق اندازه گیری فشار خون مستقیم
آزمایشگاه قلب و عروق انجام تکنیکهای مربوط به آنژیوژنز (مدل ناتریژل و hind limb ischemia)
آزمایشگاه قلب و عروق انجام الیزا و اندازه گیری فاکتورهای سرمی آنژیوژنیک
آزمایشگاه قلب و عروق استفاده از مدلهای چاق، دیابتی و هیپرتانسیون جهت بررسی های قلبی-عروقی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir