قائم مقام دانشکده پزشکی در علوم بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/10/13-11:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

:نام ونام خانوادگی دکتر حمید رحیمی          
: میزان تحصیلات  فوق تخصص عفوني كودكان
 : آدرس پست الكترونيكي   
H_rahimi @ med.mui.ac.ir
 : سوابق اجرايي     

  معاون تخصصي دانشكده پزشكي- مدير دستياري گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir