فیزیک تشخیصی کارشناسی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-7:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:

نیمسال:                      

رشته:پرتو شناسی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی:فیزیک پزشکی 

نام درس:فیزیک پرتو شناسی تشخیصی 

نام مسوول درس (واحد):دکتر محمدرضا سلامت

شماره درس  :134201 (کد 01)

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه ها 12-10

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:salamat@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنایی با اصول فیزیکی و اجزای سیستم های تصویربرداری تشخیصی

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1-THOMAS SCURRY, JAMESE DOWDEY, ROBERTC MURREY, CHRISTENSENS PHYSICS OF DIAGNOSTICRADIOLGY, LATEST EDITION.

2- DAVID J DAWSET, PATRICK A KENNY, EUGEN JOHNSTON, THE PHYSICS OF DIAGNOSTIC IMAGING-LATEST EDITION, CHAPMAN &HALL MEDICAL.

3-JERROLD T BUSHBERG, J ANTHONYSIEBERT, EDWIN M LEIDHOLDTJR, JOHN M BOONE, THE ESSENTIAL PHYSICS OF MEDICAL IMAGING-SECOND EDITION, LOPPINCOTT WILLIAMS &WILKINS.

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

 

صفحات تشدید کننده در رادیولوژی (INTENSIFYING SCREENS)

 

 

1

 

 

 

مقدمه ای بر کاربرد صفحات تشدید کننده در رادیولوژی-پدیده لومینسانس- فلوئورسانس و فسفرسانس

 

 

2

 

 

 

ساختمان صفحات تشدید کننده (اجزا مختلف تشدید دهنده)-راندمان های صفحات تشکیل کننده (راندمان ذاتی- راندمان صفحه و...)

 

 

3

 

 

 

راه های افزایش سرعت صفحات تشدید کننده تنگستات کلسیم- مکانیسم تشدید کنندگی صفحات تشدید کننده- فاکتور تشدید کنندگی و عوامل موثر برآن

 

 

4

 

 

 

راه های کلی افزایش سرعت صفحات تشدید کننده- تکنولوژی فسفر های جدید- تطابق حساسیت طیفی امولسیون فیلم با نور حاصل از صفحات تشدید کننده

 

 

5

 

 

 

خصوصیات فیزیکی فیلم رادیولوژی: بررسی ساختمان فیزیکی فیلم و اجزا تشکیل دهنده- بررسی فیزیکی نظریه های تشکیل تصویر مخفی (نظریMOTTGURNEY- و نظریMITCHEL)

 

 

6

 

 

 

ویژگی های فوتوگرافیک فیلم رادیولوژی: دانسیته ، تعریف و روش اندازه گیری

 

 

7

 

 

 

کنتراست رادیوگرافیک وعوامل موثر بر آن شامل کنتراست عضو و عوامل موثر بر آن- کنتراست فیلم و عوامل موثربر آن- اثر مه آلودگی و اسکتر برکنتراست

 

 

8

 

 

 

عوامل هندسی موثربر کیفیت تصویر: وضوح- ناواضحی-ناواضحی هندسی، حرکتی، جذبی، صفحه تشدید کننده

 

 

9

 

 

 

کیفیت تصویر:عوامل موثر برکیفیت تصوی- نویز- وضوح-کنتراست- خوانایی تصویر- تابع بخش نقطه تابع- پخش خط

 

 

10

 

 

 

فلوروسکوپی: طراحی و اجزا سیستم های فلوروسکوپی جدید-لامپ های تقویت کننده تصویر، دوربین تلویزیونی، مانیتور

 

 

11

 

 

 

سیستم های تصویربرداری دیجیتال: مقدمه ای بر سیستم های تصویر برداری دیجیتال- رادیو گرافی کامپیوتری-تراشه CCD - آشکار سازهای صفحه مسطح.

 

 

12

 

 

 

سیستم های صفحه مسطح غیر مستقیم-سیستم های صفحه مسطح مستقیم- پردازش آنالوگ و دیجیتال- ملاحظات مربوط به دوز بیمار- نمایش به صورت نسخه های سخت و نرم- پردازش تصویر دیجیتال- تصحیح صفحه دیجیتال

 

 

13

 

 

 

پردازشکلی- پردازش بر اساس کانولوشن- اعمال فیلتر-پردازش باچند قدرت تفکیک-پردازش چند مقیاسی-کنتراست و قدرت تفکیک در تصویربرداری دیجیتال- آنژیوگرافی دیجیتال- آنژیوگرافی دیجیتال با حذف زمانی تصاویر-آنژیوگرافی دیجیتال و حذف تصاویر براساس اعمال دو انرژی تابشی متفاوت

 

 

14

 

 

 

سیستم های تصویربرداری ماموگرافی: هدف از انجام آزمایشات ماموگرافی- طراحی وساختار تیوب اشعه ایکس مورد استفاده در ماموگرافی-کاتد و هدف فیلامان- آند- نقطه کانونی- محفظه تیوب- فیلتراسیون تیوب- کیفیت دسته پرتو-لایه نیمه جذب- برون ده تیوب- کولیماسیون- ژنراتوراشعه ایکس مورد استفاده در ماموگرافی- کنترل اتوماتیک اکسپوژر- چارت تکنیکی- کمپرسور- پرتو های پراکنده و بزرگنمایی در ماموگرافی- پرتو های پراکنده و گریدهای ضد اسکنر- تکنیک های بزرگ نمایی

 

 

15

 

 

 

کاست های ماموگرافی وسیستم فیلم , اسکرین-طراحی سیستم های فیلم اسکرین در ماموگرافی- تفاوت و مقایسه بین سیستم های فیلم اسکرین معمولی با سیستم های فیلم اسکرین ماموگرافی- ظهور و ثبوت فیلم های ماموگرافی- 

 

 

16

 

 

 

حساسیت سنجی فیلم- زمان ظهور و ثبوت افزایش یافته در ماموگرافی- شرایط مشاهده فیلم- روش های جانبی و مکمل-نمونه برداری استریوتاکتیک از پستان- ماموگرافی دیجیتال-ملزومات فنی برای گیرنده های دیجیتال و سیستم های نمایش تصویر در ماموگرافی- میانگین دوز عضو- عوامل موثر بر دوزبافت پستان

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir