فلوشیپ

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/03/23-6:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

رشته طول دوره تعداد اعضای هیئت علمی تعداد دستیاران مراکز آموزشی مدیر گروه مدیر امور دستیاری  متصدی دفتر گروه محل استقرار دفتر گروه شماره تماس دفتر گروه
اینترونشنال کاردیولوژی 18 ماه 15 3 چمران دکتر محمد گرک یراقی دکتر سید محمد هاشمی آقای داوری دانشکده پزشکی  
سوختگی 18 ماه 31 - الزهراء(س)- چمران - امام موسی کاظم (ع) دکتر محسن محمودیه   خانم خدیجه بهرامیان الزهراء (س)  36201995 - داخلی 2533
بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب 18 ماه 28 1 الزهراء (س) دکتر سید جلال هاشمی دکتر محمد علی عطاری خانم مژگان مظاهری الزهراء (س)  36201992- داخلی 2532
جراحی درون بین 18 ماه 31 1  الزهراء(س)- چمران - امام موسی کاظم (ع) دکتر محسن محمودیه دکتر محسن محمودیه خانم خدیجه بهرامیان الزهراء (س)   36255555- داخلی 2533
ویتره ورتین 18 ماه 15 - فیض دکتر حشمت اله قنبری دکتر محمد رضا اخلاقی خانم نسرین رنجکش فیض 34450016 
قرنیه 18 ماه 15 - فیض دکتر حشمت اله قنبری دکتر محمد رضا اخلاقی خانم نسرین رنجکش فیض  34450016
مراقبت های ویژه 18 ماه 28 2 الزهراء (س) دکتر سید جلال هاشمی دکتر سعید عباسی خانم مژگان مظاهری الزهراء (س)  36255555- داخلی 2532
سم شناسی بالینی 18 ماه   -   دکتر فرزاد قشلاقی     دانشکده پزشکی  
جراحی ستون فقرات 18 ماه 12 1 الزهراء (س)  دکتر مهدی مطیفی فرد  دکتر محمد رضا اعتمادی فر خانم صفورا سادات عقیلی الزهراء (س) 36255555- داخلی 2539

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir