فلاورجان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/08/03-13:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
مدیر شبکه معاون بهداشتی  مسئول امور دانشجویی آدرس شماره تماس
آقای دکتر پژمان صالحی             خانم دکتر مهوش رضاپوریان               آقای دکتر گله داری              فلاورجان - بلوار طالقانی - روبروی شهرداری - شبکه بهداشتی و درمانی فلاورجان            7421101-5             

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir