فلاورجان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/08/03-10:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
مدیر شبکه معاون بهداشتی  مسئول امور دانشجویی آدرس شماره تماس
آقای دکتر پژمان صالحی             خانم دکتر مهوش رضاپوریان               آقای دکتر گله داری              فلاورجان - بلوار طالقانی - روبروی شهرداری - شبکه بهداشتی و درمانی فلاورجان            7421101-5             

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir